DIỄN ĐÀN TRỌNG TÀI QUỐC GIA

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Dell Inc. v. Võ Đức Huy / Câu lạc bộ Người Hâm Mộ Dell

Số Khiếu Nại: FA1507001630914

 

CÁC BÊN

Nguyên Đơn là Dell Inc. (“Nguyên Đơn”), Texas, USA đại diện bởi S. Erik Combs of Pirkey Barber PLLC, Texas, USA.  Bị Đơn là Võ Đức Huy / Câu lạc bộ Người Hâm Mộ Dell (“Bị Đơn”), Vietnam.

 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ VÀ (CÁC) TÊN MIỀN TRANH CHẤP

(Các) tên miền đang tranh chấp là <delldriverdownload.com>, được đăng ký với P.A. Viet Nam Company Limited.

 

BAN HỘI THẨM

Người ký tên dưới đây chứng nhận rằng người này đã hành động độc lập và công bằng, và không có mâu thuẫn đã xác định nào khi đóng vai trò là Thành Viên Ban Hội Thẩm trong vụ kiện này theo sự hiểu biết tốt nhất của mình.

 

Duc T. Dang là Thành Viên Ban Hội Thẩm.

 

LỊCH SỬ THỦ TỤC

Nguyên Đơn đã nộp Khiếu Nại điện tử cho Diễn Đàn Trọng Tài Quốc Gia vào 28/7/2015. Diễn Đàn đã nhận thanh toán vào 28/7/2015.

 

Vào 3/8/2015, P.A. Viet Nam Company Limited đã xác nhận bằng email với Diễn Đàn Trọng Tài Quốc Gia rằng (các) tên miền <delldriverdownload.com> đã được đăng ký với P.A. Viet Nam Company Limited và Bị Đơn là người đăng ký hiện tại của (các) tên đó.  P.A. Viet Nam Company Limited đã xác minh rằng Bị Đơn bị rằng buộc bởi thỏa thuận đăng ký của P.A. Viet Nam Company Limited và do đó đã đồng ý giải quyết các tranh chấp về tên miền do các bên thứ ba đưa ra theo Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền Thống Nhất của ICANN (“Chính Sách”).

 

Vào 7/8/2015, Diễn Đàn đã gửi Khiếu Nại và tất cả các Phụ Lục, gồm cả Thông Báo Bằng Văn Bản về Khiếu Nại, đặt ra thời hạn đến 27/8/2015 mà Bị Đơn có thể nộp Trả Lời cho Khiếu Nại chậm nhất vào ngày đó, thông qua email tới tất cả các thực thể và cá nhân được nêu trong bản đăng ký của Bị Đơn với vai trò là người liên hệ về kỹ thuật, hành chính, và tính hóa đơn, và tới postmaster@delldriverdownload.com.  Ngoài ra cũng vào 7/8/2015, Thông Báo Bằng Văn Bản về Khiếu Nại, thông báo cho Bị Đơn về các địa chỉ email đã gửi và thời hạn Trả Lời, đã được chuyển cho Bị Đơn qua thư và fax, tới tất cả các thực thể và cá nhân được nêu trong bản đăng ký của Bị Đơn với vai trò là người liên hệ về kỹ thuật, hành chính, và tính hóa đơn.

 

Câu Trả Lời đã được nhận và được hoàn tất vào 7/8/2015.

 

Vào 12/8/2015, theo yêu cầu của Nguyên Đơn mong muốn Ban Hội Thẩm một thành viên quyết định về việc tranh chấp, Diễn Đàn Trọng Tài Quốc Gia đã chỉ định Dang T. Duc là Thành Viên Ban Hội Thẩm.

 

Sau khi xem xét hồ sơ thông tin liên lạc, Ban Hội Thẩm Hành Chính ("Ban Hội Thẩm") thấy rằng Diễn Đàn Trọng Tài Quốc Gia đã hủy bỏ trách nhiệm của mình theo Đoạn 2(a) của Các Quy Tắc về Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền Thống Nhất (“Các Quy Tắc”) "để sử dụng các phương tiện sẵn có hợp lý đã tính toán nhằm có được thông báo thực sự tới Bị Đơn" thông qua việc nộp Thông Báo Bằng Văn Bản, theo quy định tại Quy Tắc 1 và Quy Tắc 2. Vì vậy, Ban Hội Thẩm sẽ ra quyết định dựa trên những tài liệu đã nộp và dựa theo Chính sách ICANN, các quy tắc ICANN, các quy tắc bổ sung của Diễn Đàn và bất kì các quy tắc và luật lệ mà Ban Hội Thẩm sẽ áp dụng mà không có sự thiên vị cho bất cứ câu trả lời nào từ Bị Đơn. 

 

SỰ ĐỀN BÙ ĐƯỢC YÊU CẦU

Nguyên Đơn yêu cầu chuyển tên miền từ Bị Đơn cho Nguyên Đơn.

 

TRANH CHẤP CỦA CÁC BÊN

A. Nguyên Đơn

 

Nguyên đơn sử dụng nhãn hiệu DELL trong các hoạt động kinh doanh của họ như là một công ty hàng đầu thế giới về máy tính cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính. Nguyên đơn sở hữu các quyền đối với nhãn hiệu DELL bằng việc đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (“USPTO”) (Số Đăng ký 1,860,272, được đăng ký ngày 25/10/1994). Tên miền tranh chấp của Bị Đơn <delldriverdownload.com> có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu DELL mà Nguyên Đơn sở hữu các quyền. Tên miền của Bị Đơn chỉ gắn thêm các thuật ngữ chung “driver” và “download”  vào nhãn hiệu DELL của Nguyên Đơn, cùng với một tên tên miền cao cấp chung (“gTLD”). Những dấu hiệu này không đủ để phân biệt tên miền <delldriverdownload.com> với nhãn hiệu DELL của Nguyên Đơn.

 

Bị Đơn không có quyền cũng như lợi ích hợp pháp trong tranh chấp về tên miền. Bị Đơn ít được biết đến thông qua tên miền tranh chấp, như đã được chứng minh trong các thông tin có sẵn của WHOIS và Bị Đơn cũng không được Nguyên Đơn trao cho bất kì hình thức ủy quyền nào trong việc sử dụng nhãn hiệu của Nguyên Đơn. Ngoài ra, việc Bị Đơn sử dụng tên miền tranh chấp không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực. Bị Đơn dễ dàng hiển thị nhãn hiệu của Nguyên Đơn và các quảng cáo trên các máy chủ mà từ đó Bị Đơn có thể thu phí nhờ vào số lần truy cập. Bị Đơn cũng cố gắng thu thập thông tin cá nhân thông qua kế hoạch lừa đảo tại phần “Request Drivers” và “Contact” trên trang web của Bị Đơn.  

 

Bị Đơn đã đăng ký và đang sử dụng tên miền tranh chấp với mục đích xấu theo như Chính sách ¶4(a)(iii). Việc Bị Đơn sử dụng các quảng cáo trên một trang web có đăng tải các nhãn hiệu của Nguyên Đơn chỉ ra ý định thu hút và gây nhầm lẫn cho người dùng vì mục đích thương mại. Bị Đơn có nhận thức về nhãn hiệu nổi tiếng của Nguyên Đơn và những nét tương đồng giữa giao diện, font chữ, hình ảnh và logo giữa trang web của Nguyên Đơn và trang web của Bị Đơn. Cuối cùng, việc Bị Đơn sử dụng các thông tin WHOIS sai lệch càng là bằng chứng cho sự không đáng tin của Bị Đơn theo Chính sách ¶4(a)(iii).

 

B. Bị Đơn

 

Bị Đơn là một người hâm mộ Nguyên Đơn và các sản phẩm của Nguyên Đơn. Bị Đơn đăng ký tên miền tranh chấp khi họ nhận thấy trang web hỗ trợ của Nguyên Đơn rất khó sử dụng, do nó đòi hỏi phải qua nhiều bước trước khi đến được trang web tải drivers.

 

Trang web <delldriverdownload.com> của Bị Đơn không gây hiểu nhầm với nhãn hiệu DELL bởi vì Dell Driver Download không phải là một nhãn hiệu và vì vậy không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nguyên Đơn.

 

Bị Đơn không tiết lộ các thông tin cá nhân và các thông tin thu thập được chỉ nhằm các mục đích hỗ trợ những người dùng đang tìm kiếm các driver trên trang web của Bị Đơn. Hơn nữa, việc Bị Đơn sử dụng các quảng cáo của Google trên trang web của họ chỉ nhằm mục đích tái cân bằng chi phí Bị Đơn đã chi trả cho việc đăng ký tên miền tranh chấp và không có gì là không đáng tin cậy, bởi vì không có bất kỳ quảng cáo nào gây mâu thuẫn với Nguyên Đơn và thương hiệu Dell của Nguyên Đơn.

 

CÁC PHÁT HIỆN

Nguyên Đơn sở hữu quyền đối với nhãn hiệu DELL bằng việc đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (“USPTO”) (Số Đăng ký 1,860,272, được đăng ký ngày 25/10/1994). Nguyên Đơn sử dụng nhãn hiệu DELL trong các công việc kinh doanh của họ như là một công ty hàng đầu thế giới về máy tính và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến máy tính. Cụ thể, trong nhiều năm liền, Nguyên Đơn đã sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng DELL, cũng như nhiều nhãn hiệu khác có chứa từ DELL (“Nhãn DELL”), cho các sản phẩm máy tính, linh kiện và thiết bị máy tính, dịch vụ và hỗ trợ máy tính, và nhiều sản phẩm, dịch vụ liên quan đến máy tính khác.

 

Bị Đơn Võ Đức Huy (một công dân Việt Nam sinh sống tại Việt Nam) đã đăng ký tên miền <delldriverdownload.com> với P.A. Viet Nam Company Limited vào ngày 11/4/2014 (Theo thông tin WHOIS về tên miền). Tên miền của Bị Đơn chỉ gắn thêm các thuật ngữ chung “driver” và “download” vào nhãn hiệu DELL của Nguyên Đơn, cùng với một tên tên miền cao cấp chung (“gTLD”).

 

THẢO LUẬN

Đoạn 15(a) của Các Quy Tắc hướng dẫn Ban Hội Thẩm này quyết định về khiếu nại dựa trên các câu phát biểu và tài liệu đã nộp phù hợp với Chính Sách, Các Quy Tắc này và bất kỳ quy tắc và nguyên tắc nào theo luật mà ban này cho là có thể áp dụng.”

 

Đoạn 4(a) của Chính Sách yêu cầu Nguyên Đơn phải chứng tỏ mỗi trong số ba yếu tố sau đây để có được lệnh hủy bỏ hoặc chuyển nhượng tên miền:

 

(1)  tên miền Bị Đơn đã đăng ký trùng hoặc tương tự dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu hoặc nhãn dịch vụ mà Nguyên Đơn có quyền lợi trong đó;

(2)  Bị Đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền; và

(3)  tên miền đã được đăng ký và đang được sử dụng với mục đích xấu.

 

Trùng và/hoặc Tương Tự Dễ Gây Nhầm Lẫn

 

Nguyên Đơn sở hữu quyền đối với nhãn hiệu DELL bằng việc đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (“USPTO”) (Số Đăng ký 1,860,272, được đăng ký ngày 25/10/1994). Việc ban Hội Thẩm tìm ra bằng chứng của việc đăng ký một nhãn hiệu với USPTO và các cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc tế khác là đủ để chứng minh các quyền của Nguyên Đơn đối với một nhãn hiệu. Xem Am. Int’l Group, Inc. v. Morris, FA 569033 (Nat. Arb. Forum 6/12/2005) (“Nguyên Đơn đã thiết lập các quyền đối với nhãn hiệu AIG bằng việc đăng ký nhãn hiệu này với một số cơ quan đăng ký nhãn hiệu trên toàn thế giới, bao gồm Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (“USPTO”)). Theo đó ban Hội Thẩm nhận thấy Nguyên Đơn có những quyền lợi đối với nhãn hiệu DELL theo Chính sách ¶4(a)(i).

 

Nguyên Đơn cũng cho rằng tên miền tranh chấp <delldriverdownload.com> của Bị Đơn là tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu DELL mà Nguyên Đơn tuyên bố sở hữu quyền. Tên miền của Bị Đơn chỉ gắn thêm các thuật ngữ chung “driver” và “download” vào nhãn hiệu DELL, cùng với tên miền cao cấp chung gTLD “.com”. Ban Hội Thẩm đã nhận thấy rằng việc gắn kèm các thuật ngữ chung vào nhãn hiệu DELL không phân biệt được tên miền và nhãn. Xem Warner Bros. Entm’t Inc. v. Sadler, FA 250236 (Nat. Arb. Forum 19/5/2004) (đã kết luận rằng các thuật ngữ chung gắn kèm vào nhãn hiệu HARRY PORTER của Nguyên Đơn vào các tên miền của bị đơn là <shop4harryporter.com> và <shopforharryporter.com> đã thất bại trong việc làm giảm sự tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và các tên miền). Ban Hội Thẩm cũng đồng thời cho rằng việc gắn kèm một tên miền cao cấp chung gTLD vào một nhãn hiệu không liên quan đến việc xác định sự tương tự dễ gây nhầm lẫn. Xem Pomellato S.p.A v. Tonetti, D2000-0493 (WIPO ngày 7/7/2000) (đã kết luận rằng <pomellato.com> trùng với nhãn hiệu của Nguyên Đơn bởi vì tên miền cao cấp chung (gTLD) “.com” sau tên POMELLATO là không liên quan). Vì vậy, Ban Hội Thẩm cho rằng tên miền tranh chấp <delldriverdownload.com> là tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu DELL theo Chính sách ¶4(a)(i).

 

Ban Hội Thẩm cho rằng Chính sách ¶4(a)(ii) đã được thoả mãn.

 

Quyền hoặc Lợi Ích Hợp Pháp

 

Nguyên Đơn khẳng định rằng Bị Đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp. Nguyên Đơn cho rằng Bị Đơn ít được biết đến nếu chỉ dựa vào tên miền tranh chấp hoặc Bị Đơn không được liên kết với Nguyên Đơn dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin WHOIS chỉ ra rằng người đăng ký tên miền được xác định là “Võ Đức Huy” thuộc Hội Người Hâm Mộ Dell”. Ban Hội Thẩm nhận thấy Bị Đơn không được biết đến rộng rãi thông qua tên miền tranh chấp dựa theo WHOIS và các thông tin được lưu trữ khác.  Xem Coppertown Drive-Thru Sys., LLC v. Snowden, FA 715089 (Nat. Arb. Forum 17/7/2006) (kết luận rằng Bị Đơn không được biết đến rộng rãi thông qua tên miền <coppertown.com>, tên miền không có chứng cứ lưu trữ trong hồ sơ, bao gồm cả thông tin WHOIS, cho thấy rằng Bị Đơn không được biết đến rộng rãi thông qua tên miền tranh chấp). Ban Hội Thẩm xét thấy rằng Bị Đơn không được biết đến rộng rãi thông qua tên miền tranh chấp theo Chính sách ¶4(c)(ii).

Nguyên Đơn cũng khẳng định rằng việc Bị Đơn sử dụng tên miền tranh chấp không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực. Bị Đơn dường như sẽ sử dụng tên miền tranh chấp để vận hành một trang web mà ở đó hiển thị nổi bật nhãn hiệu DELL, màu sắc tương tự như ở trang web của Nguyên Đơn, và các quảng cáo trên các máy chủ. Xem Compl., at Ex. D & A. Ban Hội Thẩm nhận thấy rằng việc Bị Đơn vận hành một trang web chứa các quảng cáo tương tự như trên trang web của Nguyên Đơn không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực. Xem Dream Horse Classifieds v. Mosley, FA 381256 (Nat. Arb. Forum, 8/2/2005) (cho rằng nỗ lực của Bị Đơn nhằm mạo nhận là Nguyên Đơn bằng cách thể hiện một hệ màu giống hệt với hệ màu của Nguyên Đơn là bằng chứng cho việc Bị Đơn thiếu các quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp theo Chính sách ¶4(a)(ii)); xem Constellation Wines U.S., Inc. v. Tex. Int’l Prop. Assocs., FA 948436 (Nat. Arb. Forum 8/5/2007) (cho rằng Bị Đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp theo Chính sách ¶¶4(c)(i) hoặc 4(c)(iii) bằng cách sử dụng tên miền tranh chấp để vận hành một trang web cho các liên kết đến hàng hoá và dịch vụ không liên quan đến Nguyên Đơn). Vì vậy Ban Hội Thẩm cho rằng việc Bị Đơn có hành vi giả mạo và đăng tải những liên kết không liên quan trên trang web của mình không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực của tên miền tranh chấp dưới Chính sách ¶4(c)(i) và Chính sách ¶4(c)(iii) riêng biệt.

 

Nguyên Đơn cũng khẳng định rằng Bị Đơn đang cố gắng để “thu thập” thông tin cá nhân từ những người dùng tin rằng họ sẽ tiết lộ thông tin của họ cho Nguyên Đơn. Xem Compl., at Ex. E. Ban Hội Thẩm cho rằng các thông tin thu thập thông qua việc giả mạo thành Nguyên Đơn không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực. Xem HOPE worldwide, Ltd. v. Jin, FA 320379 (Nat. Arb. Forum ngày 11/11/2004) (thấy rằng một tên miền mà “không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Nguyên Đơn, chuyển hướng người dùng đến trang web bắt chước trang web của Nguyên Đơn, và được sử dụng để chiếm đoạt thông tin cá nhân từ các công ty liên kết tiềm năng của Nguyên Đơn, không thuộc giới hạn của Chính sách ¶¶4(c)(i) hoặc (iii)). Vì lí do này, Ban Hội Thẩm cho rằng việc Bị Đơn sử dụng tên miền <delldriverdownload.com> không tạo thành việc chào bán trung thực hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại hợp pháp hoặc sử dụng trung thực theo Chính sách ¶¶4(c)(i) và 4(c)(iii).

 

Ban Hội Thẩm xác nhận rằng Chính sách ¶4(a)(ii) đã được đáp ứng.

 

Đăng Ký và Sử Dụng với Mục Đích Xấu

 

Bị Đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(a)(iii). Nguyên Đơn cho rằng việc Bị Đơn sử dụng một số quảng cáo trên trang web hiển thị các nhãn hiệu của Nguyên Đơn chỉ ra mục đích thu hút và gây nhầm lẫn cho người dùng vì mục đích thương mại. Một lần nữa, việc tên miền tranh chấp của Bị Đơn cố tình cho phép một trang web hiển thị nhãn hiệu DELL và các sản phẩm quảng cáo khác để Bị Đơn thu lợi nhuận từ đó. Xem Compl., at Ex. D. Ban Hội Thẩm theo thường lệ cho rằng việc sử dụng tên miền tranh chấp tương tự dễ gây nhầm lẫn nhằm thu hút người dùng cho mục đích thương mại với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(b)(iv). Xem See DatingDirect.com Ltd. v. Aston, FA 593977 (Nat. Arb. Forum 28/12/2005) (“Ban Hội Thẩm cho rằng Bị Đơn đã chiếm đoạt nhãn hiệu của Nguyên Đơn bằng một tên miền tương tự dễ gây nhầm lẫn vì mục đích thương mại, là bằng chứng của việc đăng ký và sử dụng với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(b)(iv).”) Theo đó, Ban Hội Thẩm cho rằng Bị Đơn đang sử dụng tên miền và các nhãn hiệu tương tự dễ gây nhầm lẫn của Nguyên Đơn để thu hút người dùng vì mục đích thương mại, và như thế Bị Đơn đã hành động với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(b)(iv).

 

Nguyên Đơn cũng khẳng định rằng do sự nổi tiếng của nhãn hiệu DELL của Nguyên Đơn và sự tương tự dễ gây nhầm lẫn giữa trang web của Bị Đơn và trang web của Nguyên Đơn, Bị Đơn phải có tính xây dựng và/hoặc kiến thức thực tế về các quyền của Nguyên Đơn đối với nhãn hiệu DELL khi họ đăng ký tên miền tranh chấp tương tự với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(a)(iii). Xem Immigration Equality v. Brent, FA 1103571 (Nat. Arb. Forum 11/1/2008) (“Bị Đơn này tiến hành đăng ký tên miền tranh chấp trùng với, mặc dù vẫn nhận thức về nhãn hiệu của Nguyên Đơn là đủ để chứng minh mục đích và sử dụng với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(a)(iii).”).

 

Cuối cùng, Nguyên Đơn khẳng định rằng việc Bị Đơn sử dụng sai thông tin WHOIS chứng minh mục đích xấu của Bị Đơn theo Chính sách ¶4(a)(iii). Do đó, Ban Hội Thẩm cho rằng Bị Đơn đã hành động với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(a)(iii). Xem CNU ONLINE Holdings, LLC v. Domain Admin / Whois Privacy Corp., FA1614972 (Nat. Arb. Forum 29/5/2015) (“Khi Ban Hội Thẩm thấy rằng Bị Đơn cung cấp thông tin WHOIS sai hoặc gây hiểu lầm, Ban Hội Thẩm kết luận việc đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với mục đích xấu theo Chính sách ¶4(a)(iii).”).

 

Ban Hội Thẩm xác nhận rằng Chính sách ¶4(a)(iii) đã được đáp ứng.

 

QUYẾT ĐỊNH

Sau khi đã chứng minh tất cả ba yếu tố cần thiết theo Chính Sách ICANN, Ban Hội Thẩm kết luận sẽ TRAO sự đền bù.

 

Theo đó, Ra Lệnh CHUYỂN tên miền <delldriverdownload.com> từ Bị Đơn sang Nguyên Đơn.

 

 

Duc T. Dang, Thành Viên Ban Hội Thẩm
Ngày:
3/9/2015

 

 

 

 

 

 

 

Click Here to return to the main Domain Decisions Page.

Click Here to return to our Home Page